Termeni și condiții

BursaSite prin website-ul https://bursasite.ro denumește în continuare pe Creative Ads BursaSite S.r.l., J10/899/2021, C.U.I.: 44552961, cu sediul social în: Strada Lalelelor, Nr.60, Municipiul Râmnicu Sărat, Județ Buzău. Furnizorul cu activitatea principală: Cod CAEN: 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informatiei. Precum și a serviciilor de web design, optimizare site web, marketing online,  grafică, precum și a serviciilor conexe care pot fi contractate prin intermediul acestui site.

Introducere

Folosirea serviciilor sau a informațiilor oferite pe site-ul: www.bursasite.ro este echivalentă cu acceptarea de către utilizator a termenilor și condițiilor de mai jos. Acești termeni și condiții se pot modifica periodic, utilizatorul trebuind să verifice actualizările de fiecare dată când accesează acest site.

Conținut și drepturi de autor

Conținutul și designul site-ului aparțin BursaSite și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală.

Nu puteți reproduce materialele afișate pe site fără a deține o permisiune scrisă din partea BursaSite.

Contractul de prestări servicii încheiat între BursaSite și Clienții săi dă dreptul Clienților de a copia și/sau printa porțiuni din conținutul site-ului (manuale și tutoriale) doar pentru uz personal, lipsit de intenție comercială.

BursaSite poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul dumneavoastră la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut.

BursaSite nu își asumă răspunderea, în nici o situație, pentru nici o daună, pricinuita direct sau indirect, suferită ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate pe acest site.

BursaSite nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor furnizate.

Comenzi și cereri pentru oferte de preț

Comenzile sau cererile pentru oferta de prețuri pot fi date utilizând formularul de contact de pe acest site, e-mail, telefon/fax, sau la sediul nostru.

Utilizatorul are obligația de a furniza date corecte și cât mai concrete cu privire la proiectul dorit.

BursaSite nu poate fi tras la răspundere sub nici o formă pentru neplăceri cauzate de furnizarea de către utilizator a unor informații incorecte sau incomplete.

În cazul în care BursaSite consideră o cerere sau o comandă ca fiind incompletă sau incorectă, poate cere detalii suplimentare utilizatorului folosind adresa de e-mail furnizată de acesta sau poate șterge cererea fără nici o înștiințare a utilizatorului.

Dispoziții finale

Toți utilizatorii acestui site fac subiectul acestor termeni și condiții astfel încât accesarea acestuia presupune acceptarea și conformarea la BursaSite prevăzute în acest document.

BursaSite își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui document, fără notificarea prealabilă a utilizatorului.

Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească site-ul după afișarea lor în acest document.

Termeni și condiții

Aceste termene și condiții reglementează folosirea site-ului www.bursasite.ro . Vă rugăm citiți Termenii și Condițiile.

Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, nu folosiți acest site web. Dacă folosiți site-ul web, conduita dumneavoastră indică faptul că sunteți de acord să respectați Termenii și Condițiile.

Condiții de utilizare a site-ului

Exceptând cazurile menționate ulterior în acest contract, conținutul acestui site nu poate fi copiat, reprodus, distribuit, republicat, downloadat, postat sau transmis sub nici o formă și prin nici un mijloc, fără consimțământul anterior în scris al BursaSite.

Nu este permisă distribuirea sau copierea conținutului paginilor conținute în prezentul site, către orice terț, dar nelimitând la caching-ul conținutului acestui site.

Este permis downloadul conținutului fiecărei pagini individuale din aces site, pentru folosirea în scop necomercial, menționând sursa.

Este de asemenea permisă păstrarea unei copii transparente a site-ului în scopul vizualizării sale numai atât timp cât sunteți conectat la internet.

Materiale transmise prezentului site

Orice material sau informație trimise sau publicate pe acest site, prin orice mijloc, vor fi tratate ca neconfidențiale și neproprietare, și ca atare pot fi utilizate de BursaSite în orice scop, nelimitându-se la dezvoltare sau marketingul produselor.

Este interzisă publicarea sau transmiterea către sau de la acest site a materialelor ilegale, amenințătoare, calomnioase, defăimătoare, obscene, pornografice sau a altor materiale care pot contraveni legilor din țară relaționată de site.

Limitarea răspunderii

Materialele și conținutul publicate pe acest site sunt oferite “ca atare”, fără garanții explicite sau implicite de orice natură, inclusiv garanții de adecvare pentru scopuri comerciale, garanții de respectare a drepturilor de autor sau garanții de adecvare pentru vre-un scop anume.

BursaSite este absolvită în toate cazurile de responsabilitate pentru orice daune (inclusiv, dar fără a se limita la daune pentru pierderi de profit, întreruperea activității, piederea informațiilor) ce decurg din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a materialelor, chiar dacă BursaSite a fost informată asupra posibilității apariției unor asemenea daune.